Contests

Upcoming contests

Contest
Tinh cầu định thế - Mock HSGTP #1
Starting in 19:09:56
Mar 3, 2024, 20:00 - Mar 7, 2024, 20:00
03:00 window
Tinh cầu định thế - Mock HSGTP #2
Starting in 7 days 19:09:56
Mar 10, 2024, 20:00 - Mar 14, 2024, 20:00
03:00 window

Past contests

  • «
  • 1
  • »
Contest Users
Contest Edu #2 - DFS Tree
Dec 31, 2023, 20:00
7 days long
19 (8)
Contest Edu #1 - String
Oct 29, 2023, 20:00
7 days 02:00 long
46 (5)
TGB Contest 1 - Bình nguyên bất tận rated
Sep 17, 2023, 20:00
03:15 long
79 (50)
1 (34)
Kì thi thử TS10 THPT Chuyên - Đợt 2 (NH 2023-2024)
Apr 9, 2023, 7:00
7 days 16:59 long
12 (19)
Kì thi thử TS10 THPT Chuyên - Đợt 1 (NH 2023-2024)
Mar 5, 2023, 9:00
10 days 14:00 long
16 (29)